[1]
Stępień, J. 2022. Facebook, Instagram, a może blog? Gdzie promują się biblioteki?. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (mar. 2022), 23–35.