[1]
Laska, N. 2021. "Echo Studni" jako przykład twórczej aktywizacji kulturalno-społecznej młodzieży w ramach działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (grudz. 2021), 37–45.