[1]
Laska, N. 2022. "Echo Studni" jako przykład twórczej aktywizacji kulturalno-społecznej młodzieży w ramach działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (mar. 2022), 37–45.