[1]
Gwizdała, I. 2022. Rola teatru w świadczeniu usług bibliotecznych dla młodego odbiorcy na przykładzie biblioteki publicznej. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (mar. 2022), 47–63.