[1]
Formela, S. 2021. Rola biblioteki w przestrzeni miejskiej na przykładzie Biblioteki Manhattan w Gdańsku. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (grudz. 2021), 75–86.