[1]
Bobrowska, A. 2022. Instrumenty promocji książek stosowane przez trójmiejskie wydawnictwa – wyniki badania. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (mar. 2022), 87–114.