[1]
Szewczenko, M. 2021. Projekty digitalizacji zbiorów bibliotek na Ukrainie. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (grudz. 2021), 149–160.