[1]
Szewczenko, M. 2022. Projekty digitalizacji zbiorów bibliotek na Ukrainie. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (mar. 2022), 149–160.