[1]
Wojciechowska, M. 2021. Zbiory europejskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki w Bibliotece Kongresu. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (grudz. 2021), 161–172.