[1]
Wojciechowska, M. 2022. Zbiory europejskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki w Bibliotece Kongresu. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (mar. 2022), 161–172.