[1]
Wojciechowska, M. 2021. Fundraising jako metoda zdobywania funduszy na działalność biblioteczną. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (grudz. 2021), 175–179.