[1]
Wojciechowska, M. 2022. Fundraising jako metoda zdobywania funduszy na działalność biblioteczną. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (mar. 2022), 175–179.