[1]
Bogdańska, B. 2021. Publikacje polskie. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (grudz. 2021), 195–197.