[1]
Bogdańska, B. 2022. Publikacje polskie. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (mar. 2022), 195–197.