[1]
Wojciechowska, M. 2021. Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (grudz. 2021), 198–200.