[1]
Wojciechowska, M. 2022. Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (mar. 2022), 198–200.