(1)
Jarocki, M. Oczekiwania klientów Bibliotek Wobec rozwiązań Mobilnych dostępnych W Serwisach Informacyjno-Bibliotecznych. ZB 2016, 9-17.