(1)
Paul, M. Wpływ społeczny Bibliotek Publicznych – Badania I Dobre Praktyki. ZB 2016, 18-30.