(1)
Koziara, A. Zarządzanie Zasobami Technicznymi Centrum Informacji Naukowej I Biblioteki Akademickiej W Katowicach. System RFID Jako Serce usług Bibliotecznych. Rozwiązania Techniczne I Organizacyjne Oraz Zasady bezpieczeństwa Eksploatacji. ZB 2016, 31-49.