(1)
Olukemi, O. O.; Crowther, A. Badanie Fluktuacji pracowników Bibliotek Prywatnych Uczelni W południowo-Zachodniej Nigerii. ZB 2016, 99-112.