(1)
Grabowska, H. Reorganizacja Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Sieci Bibliotek Publicznych W Lewisham W Londynie. ZB 2016, 113-121.