(1)
Piotrowska, E. E-usługi W Szwedzkich Bibliotekach Uniwersyteckich. ZB 2016, 135-148.