(1)
Karwowski, M. Secret Client – Metoda Badania jakości obsługi W Bibliotekach. ZB 2016, 163-166.