(1)
Grabowska-Popow, M. 25 Lat działalności Stowarzyszenia Bibliotek I ośrodków Informacji Naukowej Z Zakresu Rybactwa I Nauk O Wodzie EURASLIC. ZB 2015, 61-65.