(1)
Piotrowska, E. Biblioteki I Bibliotekarstwo W Turcji. ZB 2015, 109-121.