(1)
Mikołajewicz, J. Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej W Warszawie Na Lata 2015–2018. Doświadczenia Z Tworzenia. ZB 2017, 58-68.