(1)
Rudnicka, E. Eksperyment Searle’a a odbiór komunikatów W Porozumiewaniu Pionowym W Bibliotece Akademickiej. ZB 2017, 69-81.