(1)
Fernandes, J. Biblioteki Publiczne W Wielkiej Brytanii – Wizja przyszłości. ZB 2017, 85-93.