(1)
Wojciechowska, M. Kształtowanie Pozycji Bibliotek Na Rynku usług Informacyjnych I Edukacyjnych Wskutek działań Lobbingowych. ZB 2012, 41-60.