(1)
Fedynyszyn, K. Budowanie Pozytywnych Relacji Z Czytelnikiem Przy Zastosowaniu oddziaływań Coachingowych. ZB 2012, 73-81.