(1)
Pečarić, Ðilda; Tuđman, M. Rozwój Informacji Naukowej W Chorwacji. Analiza Co-Word Rozpraw Doktorskich Za Lata 1978-2009. ZB 2012, 97-112.