(1)
Yilidiz, A. K. Podnoszenie jakości usług I Satysfakcji użytkowników. Wskazówki Na przykładzie Polskich Bibliotek Akademickich. ZB 2012, 113-124.