(1)
Nazarovets, S. Otwarte Repozytoria Instytucjonalne W Systemie Komunikacji Naukowej. Doświadczenia Ukrainy. ZB 2012, 147-155.