(1)
Wojciechowska, M. Sponsoring W działalności Biblioteki. ZB 2012, 159-163.