(1)
Kaczmarek, N. Publikacje Zagraniczne. ZB 2012, 177-181.