(1)
Wojciechowska, M. Merchandising – Wizualna Promocja Biblioteki. Wprowadzenie Do Problematyki. ZB 2011, 63-85.