(1)
Wojciechowska, M. ZarzÄ…dzanie Zasobami Ludzkimi W Bibliotece. ZB 2011, 159-167.