(1)
CuryƂo, M. Konsorcja Biblioteczne. ZB 2010, 9-20.