(1)
Dziołak, M.; Gościk, M.; Hawryluk, M. Klaster Jako Forma współpracy Bibliotek. Przykład Klastra Bibliotek Bi@lskich. ZB 2010, 21-34.