(1)
Kubów, S. Rola menedżera Biblioteki W Rozwoju Zawodowym pracowników. ZB 2010, 35-42.