(1)
Wojciechowska, M. Marketing Elektroniczny Biblioteki. ZB 2010, 43-55.