(1)
Beširević, K. Techniki Digitalizacyjne Stosowane W Ochronie Dziedzictwa Narodowego Bośni I Hercegowiny. ZB 2010, 59-70.