(1)
Amghar, E. Sieć Bibliotek Austriackich W Europie I W Polsce – międzynarodowa współpraca Kulturalna Bibliotekarzy. ZB 2010, 85-98.