(1)
Bułdak, A.; Buszta, A. Z Erasmusem Do Bibliotek Europejskich. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. ZB 2010, 99-107.