(1)
Podolan, E. Współpraca Przygraniczna Bibliotek Uniwersyteckich. ZB 2010, 109-115.