(1)
Samotyj, R. Zarys działalności Metodycznej Bibliotek ukraińskich. ZB 2010, 117-126.