(1)
Karciarz, M. Biblioteki Akademickie: W środowisku Naukowym, We wspólnocie Uniwersyteckiej, W społeczności Lokalnej. Zapis Dyskusji Podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych. ZB 2010, 149-157.