(1)
Wojciechowska, M. Współczesne Formy Reklamy książki. ZB 2009, 97-110.