(1)
Wojciechowska, M. Biznesplan W działalności Biblioteki. ZB 2009, 155-158.