(1)
Szczygłowska, L. Ewolucja Bibliotek Akademickich. Konteksty Przemian I Rozwoju współczesnych Instytucji Bibliotecznych. ZB 2018, 9-23.