(1)
Żołędowska-Król, B. Recepcja Zagranicznych Publikacji Z Zakresu zarządzania Bibliotekami W Polskim czasopiśmiennictwie Dwudziestolecia międzywojennego. ZB 2018, 75-82.