(1)
Olczak-Kardas, M. Funkcje Fachowych Czasopism Dla Bibliotekarzy (na Wybranych przykładach). ZB 2018, 83-94.