(1)
Bujko, A. Polityka otwartoĊ›ci I Repozytoria Naukowe. ZB 2018, 95-106.