(1)
Morris, A. Partycypacja Biura Praw Autorskich W kształtowaniu Egzemplarza obowiązkowego I Zasobu Biblioteki Kongresu. ZB 2018, 109-117.