(1)
Pędich, M. Indywidualizm I Kolektywizm W Architekturze Bibliotek. Analiza Wybranych (nowych) budynków Bibliotek Na Terenie Wschodnich Niemiec. ZB 2018, 118-142.