(1)
Stachnik, M. Biblioteki Uniwersyteckie departamentów I regionów Zamorskich Francji. ZB 2018, 151-165.